Läs Hitlers tal i riksdagen den 1 september 1939 och tänk på Krim!

Jag blir rädd när jag läser det här. Byt ut ortsnamnen och landet och du hör Putins röst. Samtidigt som det i sig visar problematiken vid gränsdragningar av länder. Det här med politik är inte lätt och när det gäller var ett lands gränser ska gå börjar det bli snudd på omöjligt.

Det är ett – av mig något bearbetat – tal som kommer från min bok Talaren – Talet – Lyssnaren.

Folkvalda tyska riksdagsmän!

 Sedan månader tillbaka plågas vi alla av ett problem, som en gång Versailletraktatet lade på oss, och som i sin nuvarande utformning har fullkomligt urartat och blivit outhärdligt.

 Danzig var och är en tysk stad! Korridoren var och är tysk!

Alla dessa områden kan för sin kulturella blomstring tacka uteslutande det tyska folket, utan vilket det i dessa östliga områden råda det grövsta barbari. Danzig blev skilt från oss! Korridoren annekterades av Polen! De tyska minoriteterna där råkade ut för den plågsammaste misshandel. Över en miljon människor av tyskt blod tvingades åren 1919 – 1920 lämna sin hembygd.

 Som alltid har jag också här försökt att genom fredliga revisionsförslag åstadkomma en ändring av de outhärdliga förhållandena.

–       – – – –

Ni känner till förslagen, som jag lade fram om nödvändigheten av att återställa den tyska suveräniteten över de tyska riksområdena, de ändlösa försöken jag gjorde att komma till en fredlig överenskommelse om problemet Österrike och senare om problemet Sudetlandet, Böhmen och Märhren.

 Allt detta var förgäves.

Men en sak är omöjlig: att kräva att man skall göra slut på ett omöjligt tillstånd genom en fredlig revision – och sedan konsekvent vägra göra denna fredliga revision.

 Det är också omöjligt att påstå att den som i ett sådant läge övergår till att själv genomföra revisionen bryter mot en lag. För oss tyskar är Versailletraktatet ingen lag. Det går inte att med dragen pistol och hot om att miljoner människor skall svälta ihjäl pressa fram en underskrift och sedan upphöja dokumentet till högtidlig lag.

–       – – –

Tyskland har inga intressen i väst, vår västvall är för all framtid rikets gräns. Vi har inget annat mål för framtiden, och denna hållning kommer inte att förändras.

–       – – – – –

Jag är lycklig över att idag på denna plats kunna underrätta er om en särskilt betydelsefull tilldragelse. Ni vet att Ryssland och Tyskland styrs efter olika politiska doktriner. Det var bara en fråga som måste klaras ut: Tyskland har inte för avsikt att exportera sin doktrin, och för närvarande, då Sovjetryssland inte tänker exportera sin doktrin, ser jag ingen orsak längre att vi ännu en gång skulle ta ställning mot varandra! Vi har båda detta klart för oss: Varje strid mellan våra folk skulle bara vara till nytta för andra parter. Därför har vi beslutat att ingå en pakt, som för all framtid utesluter användandet av våld mellan oss, som förpliktar oss att i vissa europeiska frågor samråda med varandra, som gör ett ekonomiskt samarbete möjligt, och framför all gör att båda dessa stora staters krafter inte brukas mot varandra.

 –       – – – – –

 Jag tror att hela det tyska folket hälsar denna politiska hållning med glädje. Ryssland och Tyskland har slagits mot varandra i världskriget och hörde båda till slut till förlorarna. En andra gång skall och får detta inte ske

 Den ickeangrepps- och samförståndspakt, som blev gällande redan samma dag den undertecknades, har i dag ratificerats på högsta ort i både Moskva och Berlin. I Moskva hälsades denna pakt med samma glädje som ni här hälsar den med. Det tal, som utrikeskommissarie Molotov höll, kan jag ord för ord instämma i.

 Våra mål: Jag har beslutat att lösa 1. frågan om Danzig, 2. frågan om Korridoren och 3. se till att i Tysklands förhållande till Polen inträder en vändning, som garanderar fredlig samexistens. jag har därför beslutat att strida så länge att antingen den nuvarande polska reegeringen är beredd att genomföra dessa förändringar eller tills en annan polsk regering blir det.

Jag skall befria de tyska gränserna från känslan av osäkerhet och en atmosfär som påminner om inbördeskrig. Jag skall därför se till att det i öster inte råder ett annat slags lugn vid gränsen än det vi har vid våra övriga gränser.

Jag skall därför vidta de nödvändiga åtgärderna på ett sådant sätt att de inte motsäger det som jag här för er, herrar riksdagsmän, själv tillkännagav som förslag till världen i övrigt.

Detta betyder att jag inte tänker föra krig mot kvinnor och barn. jag har givit mitt flygvapen order att i sina anfall begränsa sig till militära mål. men om fienden tror att han därmed har erhållit ett fribrev att slåss med motsatta metoder, då skall han få ett svar som berövar honom både syn och hörsel!

 –       – – – –

 Som nationalsocialist och tysk soldat går jag in i denna strid med mod  i mitt hjärta. Hela mitt liv har inte varit annat än en enda kamp för mitt folk, för dess återupprättelse, för Tyskland. Och över denna kamp står en bekännelse skriven: tron på detta folk!

Ett ord har jag aldrig lärt mig, det är: kapitulation

 –       – – – – – –

 Så länge jag själv är beredd att ge mitt liv för mitt folk och för Tyskland, fordrar jag detsamma av er andra! Men den som tror att han kan motsätta sig denna nationella befallning, direkt eller indirekt, han är dömd. Med förrädare har vi inget förbarmande.

 

 

About willethedog

Retorik, Vin och Toscana + Wille the dog är hörnstenar i mitt liv. Tjugonio års verksamhet som frilansande retoriker har gett mig många tankar och upplevelser. Målet med min blogg är att ur en retorisk synvinkel påpeka händelser i samhället. Mer om mig www.erlandlundstrom.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: